ಕೆಂಪು ಟಿಟ್ಟಿಭ | Red-wattled Lapwing


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಂಪು ಟಿಟ್ಟಿಭ , ತೇನೆ ಹಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಗಾಬರಿಯಾದಾಗ ಓಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಅನಂತರ ವಿಟ್ಟಿಟಿಟಿವ್ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಕೀಟಾಹಾರಿಯಾದ ಇದು ಗೊಬ್ಬರದಹುಳು, ಬಸವನ ಹುಳು, ಹಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಮರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಮೇವರೆಗೆ ಮರಿ ಮಾಡುವ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗೂಡನ್ನೇನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ವಿಪರೀತ ಕಷ್ಟ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಮಾ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Red-wattled Lapwing
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Vanellus indicus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species