ಹಸಿರು ಪಾರಿವಾಳ | Pompadour Green-Pigeon


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹಸಿರು ಪಾರಿವಾಳ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Pompadour Green-Pigeon
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Treron pompadora
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Columbiformes
Superfamily
Family Columbidae
Subfamily
Tribe
Genus Treron
Species