ಬಾಲದ ದೇವನಕ್ಕಿ | Pheasant-tailed Jacana


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಾಲದ ದೇವನಕ್ಕಿ, ಅರಿಶಿನ ಕತ್ತು
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಹಾರುತ್ತಾ ಚೀರ್ ಚೀರ್ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೀರುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ನೀರಿನ ಜಲಚರಗಳನ್ನೂ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಸಿಗುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನೂ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಜೂನ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಕೆರೆಗಳ ಅಥವಾ ಜೌಗುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ನಡುಗುಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೇಲುವ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳ ಜಿಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾದ ಜೊಂಡಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಬರ್ಮಾ ಸಿಲೋನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರವರೆಗೂ ಇವು ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Pheasant-tailed Jacana
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Hydrophasianus chirurgus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species