ಬಣ್ಣದ ಕೊಕ್ಕರೆ | Painted Stork


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಣ್ಣದ ಕೊಕ್ಕರೆ, ದಾಸ ಕೊಕ್ಕರೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ ಹದ್ದಿನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೊಕ್ಕರೆ. ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಹಕ್ಕಿ. ಕಾಲುಗಳೂ ಕುತ್ತಿಗೆಯೂ ನೀಳವಾಗಿದೆ. ತಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಕ್ಕು ಹಳದಿಗೆಂಪು ಬಣ್ಣ. ಕೊಕ್ಕು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕೊಂಗಿದೆ. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಕ್ಕಗಳಿಲ್ಲ. ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಪ್ಪು ಗೀರುಗಳಿವೆ. ರೆಕ್ಕೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ನವುರಾದ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ.
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವು ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲೂ, ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲೂ, ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಮೇಯುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಕಪ್ಪೆ, ಮೀನು ಮುಂತಾದ ಜಲಚರಗಳು.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಜನವರಿವರೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡುವ ಕಾಲ. ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಮಾದುತ್ತವೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Srinivasa B
Common English Name Painted Stork
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Mycteria leucocephala
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Ciconiiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species