ಸಣ್ಣ ಕರಿಪಟ್ಟಿ ಗೊರವ | Little Ringed Plover


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಣ್ಣ ಕರಿಪಟ್ಟಿ ಗೊರವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಹೊಳೆ ಕೆರೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ಚದುರಿದ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ನೀರು ಇಂಗಿದ ಕೆರೆಯ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೆಸರಿನ ಹೆನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವು ಕಾಣುವುದು ಕಷ್ಟ. ಪೀ ಪೀ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಹಾರುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹುಳು ಹುಪ್ಪಟೆಗಳನ್ನೂ, ಏಡಿ ಸೀಗಡಿ ಮೊದಲಾದ ಜಲಚರಗಳನ್ನೂ ಶಿಕಾರಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಹೊಳೆಯುವ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತವೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಬರ್ಮ, ಸಿಲೋನ್, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Little Ringed Plover
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Charadrius dubius
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species