ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ | Little Egret


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ ಕಾಗೆಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಆದರೆ ದೇಹದಷ್ಟೆ ಉದ್ದ ಕಾಲುಗಳೂ ಕುತ್ತಿಗೆಯೂ ಇರುವ ಅಚ್ಚ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹಕ್ಕಿ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಕೊಕ್ಕೂ ಕಾಲು ಹಳದಿ ಬಣ್ನ.
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇದು ಮರಿ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ಬಾಲದಲ್ಲೂ ಚಾಮರದಂಥ ಸುಂದರ ಪುಕ್ಕಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಯೂರೋಪಿನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇವನ್ನು ಆಭರಣದಂತೆ ಟೋಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ, ಏಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು, ಸೀಗಡಿ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಇವು ಹಿಂಡುಹಿಂಡಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಶಿದಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ನವೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಬರ್ಮ, ಸಿಲೋನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Little Egret
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Egretta garzetta
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Ciconiiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species