ನವಿಲು | Indian Peafowl


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ನವಿಲು
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಗಂಡು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ದದ ಬಾಲದ ಪುಕ್ಕಗಳಿವೆ. ಕಡು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ನಡುವೆ ಹಳದಿ ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣುಗಳಿರುವ ಇವು ಆಭರಣದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದ್ಭುತ ವರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ನೀಳ ಪುಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬೀಸಣಿಗೆಯ ರೀತಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಗಂಡು ನವಿಲುಗಳು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ನರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಕಾಳುಗಳು, ಎಲೆಗಳ ಚಿಗುರು, ಹಾವು ಓತಿಕ್ಯಾತ, ಕೀಟಗಳು
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಜನವರಿಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ದಟ್ಟ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು, ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಗೂಡು ರಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೇಪಾಳ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Srinivasa B
Common English Name Indian Peafowl
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Pavo cristatus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Galliformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species