ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆ | Great White Pelican


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Great White Pelican
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Pelecanus onocrotalus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Pelecaniformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species