ಚೋರೆ ಚಾಣ | Common Kestrel

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಚೋರೆ ಚಾಣ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರಿನಂತೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವ ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಹಾರಬಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿ. ಕೆಳಗೆ ಶಿಕಾರಿ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ರೆಕ್ಕೆ ಮಡಚಿಕೊಂಡು ಎರಗುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹಾವು, ಕಪ್ಪೆ, ಓತಿಕ್ಯಾತ, ಇಲಿ ಮೊದಲಾದವು
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಮರದ ಪೊಟ್ಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾ ಎಲ್ಲಾಕಡೆಗೂ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Srinivasa B, Praveen B, Deepak L M
Common English Name Common Kestrel
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Falco tinnunculus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Falconiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species