ಬಿಳಿಹುಬ್ಬಿನ ದೇವನಕ್ಕಿ | Bronze-winged Jacana


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಿಳಿಹುಬ್ಬಿನ ದೇವನಕ್ಕಿ, ಅರಿಶಿನ ರೆಕ್ಕೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಕನ್ನೈದಿಲೆ, ತಾವರೆ ಮೊದಲಾದ ಜಲಸಸ್ಯಗಳಿರುವ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಸ್ತಾರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲಿಡುತ್ತ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಕೆರೆಯ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಓಡಾಡಬಲ್ಲದು.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಕೆರೆಗಳ ಸಮೀಪದ ಸಸ್ಯಗಳ ಕುಡಿಗಳನ್ನೂ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನೂ ತಿನ್ನೂತ್ತದೆ. ಕೆರೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಜಲಚರಗಳನ್ನೂ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಜೂನ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಕೆರೆಗಳ ಜೊಂಡಿನೊಳಗೂ ಆಸುಪಾಸಿನ ದಟ್ಟ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲೂ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲೆಡೆ ಇದೆ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಬರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Bronze-winged Jacana
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Metopidius indicus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species