ದೊಡ್ಡ ಕೋಗಿಲೆಚಾಣ | Large Hawk-Cuckoo


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕೋಗಿಲೆಚಾಣ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Large Hawk-Cuckoo
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Hierococcyx sparverioides
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Cuculiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species