ಬಣ್ಣದ ಬುರ್ಲಿ | Painted bush quail


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಣ್ಣದ ಬುರ್ಲಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Painted bush quail
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Perdicula erythrorhyncha
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Galliformes
Superfamily
Family Phasianidae
Subfamily
Tribe
Genus
Species