ಹೊನ್ನಕ್ಕಿ | Eurasian Golden Oriole


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೊನ್ನಕ್ಕಿ, ಅರಿಶಿನ ಬುರುಡೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ ಮೈನಾ ಗಾತ್ರದ ಹಕ್ಕಿ. ಹೊಳೆಯುವ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. ರೆಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪುಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ. ಕಣ್ಣುಗಳು ದಾಳಿಂಬೆ ಬಣ್ಣದ ಕೆಂಪು. ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಂಚ ಹಸುರು ಮಿಶ್ರಿತ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ. ದಟ್ಟ ಮರಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲದೆ ಊರಿನ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಭಾರತದ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಕಪ್ಪು ಹುಬ್ಬು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ವಭಾವತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲ, ಅದರೆ, ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು ಕ್ರಿಕ್ ಎಂಬ ಸಿಳ್ಳಿನ ಮಾದರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಾರಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹಣ್ಣು, ಕೀಟ, ಹೂವಿನ ಮಕರಂದ, ಆಲ, ಅತ್ತಿ, ಗೋಣಿ, ಬಸರಿ ಮರಗಳ ಹಣ್ಣು
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜುಲೈ ವರೆಗೆ ಜೇಡರ ಬಲೆ, ನಾರು ಬಳಸಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗುವ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಂತೆ ಗೂಡು ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಟ್ಟಕಾಡು, ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Mallikarjun D G
Common English Name Eurasian Golden Oriole
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Oriolus oriolus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Oriolidae
Subfamily
Tribe
Genus Oriolus
Species O. oriolus