ಹುಂಡುಕೋಳಿ | White-breasted Waterhen


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹುಂಡುಕೋಳಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪೊದೆಗಳೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೊಂಡಿನ ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನಿಡುತ್ತಾ ನಡೆದಾಡುವ ಚುರುಕಾದ ಪಕ್ಷಿ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದರ ಓಡಾಟ ಮತ್ತು ಆಹಾರಾಣ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಾ ನೀರಿನ ಹತ್ತಿರವೇ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇದಿಗೆ ಪೊದೆಗಳೊಳಗೆ ಕುಳಿತು ಕೊರ್ರೊಕೊಕ್ ಕೊಕ್ ಎಂದು ಅವಿರತ ಕೂಗುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಜೂನಿನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ಕೆರೆದಡದ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜೊಂಡಿನಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಆಸುಪಾಸಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Srinivasa B
Common English Name White-breasted Waterhen
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Amaurornis phoenicurus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Gruiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species