ಸಿಳ್ಳೆಬಾತು | Lesser Whistling-Duck


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಿಳ್ಳೆಬಾತು
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Lesser Whistling-Duck
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Dendrocygna javanica
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Anseriformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species