ರಾಮದಾಸ ಹದ್ದು | Black-shouldered Kite

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ರಾಮದಾಸ ಹದ್ದು
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಕುರುಚಲು ಕಾಡು ಹಾಗೂ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ. ಶಿಕಾರಿ ಮಾಡಿ ಬಳಕೆಯಾದ ಜಾಗಗಲ್ಲೇ ಇದು ನೆಲಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಮರಗಳಿಂದ ಹೊರಚಾಚಿಕೊಂಡ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೋ ಕಡ್ಡಿಗಳ ಮೇಲೋ ಕುಳಿತು ಬೇಟೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾರಿದ ಹಕ್ಕಿ ಮೊದಲು ಕುಳಿತ ಜಾಗಕ್ಕೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾರುತ್ತಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರಿನಂತೆ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲ್ಲಬಲ್ಲದು. ಶಿಕಾರಿ ಕಂಡೊಡನೆ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆ ಮಡಚಿಕೊಂಡು ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಎರಗುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಇಲಿ , ಓತಿಕ್ಯಾತ ಮುಂತಾದ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ವರ್ಷವೆಲ್ಲಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಬಲ್ಲ ಇವು ಕಾಗೆಯಂತೆಯೇ ಮರದ ಕವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾದ ಗೂಡು ರಚಿಸುತ್ತದೆ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis, Praveen B
Common English Name Black-shouldered Kite
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Elanus caeruleus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Falconiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species