ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಬೆನ್ನಿನ ಮರಕುಟಿಗ | Greater Golden-backed Woodpecker


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಬೆನ್ನಿನ ಮರಕುಟಿಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Greater Golden-backed Woodpecker
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Chrysocolaptes lucidus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Piciformes
Superfamily
Family Picidae
Subfamily Picinae
Tribe Megapicini
Genus Chrysocolaptes
Species C. guttacristatus