ಬಾಳೆಗುಬ್ಬಿ | Little spiderhunter


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಾಳೆಗುಬ್ಬಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Little spiderhunter
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Arachnothera longirostra
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Nectariniidae
Subfamily
Tribe
Genus Arachnothera
Species