ಬಾಯ್ಕಳಕ ಕೊಕ್ಕರೆ | Asian Openbill-Stork


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಾಯ್ಕಳಕ ಕೊಕ್ಕರೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ ಹದ್ದಿನಷ್ಟು ಗಾತ್ರದ ಹಕ್ಕಿ. ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕೊಕ್ಕರೆ. ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರಳೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ, ಹಾರುವಾಗ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ತೆಳುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕೊಕ್ಕುಗಳು ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂದಿರುವಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ.
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವು ವೇಳೆ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ನದಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಕೊಕ್ಕರೆಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿರುವ ಕೊಕ್ಕುಗಳಿವೆಯೋ ಅವುಗಳಿಂದ ಸಹಾಯವೇನೊ ಯಾರು ಅಭಾಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಶಂಖದ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಿರಬಹುದು.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಕಪ್ಪೆ , ಏಡಿ, ಮೀನು ಮೊದಲಾದ ಜಲಚರಗಳು
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ನವೆಂಬರ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೂ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Asian Openbill-Stork
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Anastomus oscitans
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Ciconiiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species