ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟುಕೋಳಿ | Painted spurfowl | Painted spurfowl


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟುಕೋಳಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Painted spurfowl
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Galloperdix lunulata
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Galliformes
Superfamily
Family Phasianidae
Subfamily Perdicinae
Tribe
Genus Galloperdix
Species G. lunulata