ಬಂಡೆಸಿಳ್ಳಾರ | Blue Rock-Thrush


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂಡೆಸಿಳ್ಳಾರ, ನೀಲಿ ಕಲ್ಲು ಗುಟುರ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ ಪಿಕಳಾರ ಗಾತ್ರದ ಹಕ್ಕಿ, ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿ ಮೈಯಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ, ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿ ಬೆನ್ನು ಬಿಸ್ಕತ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ಎದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಂದು ಬಿಳಿ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹಕ್ಕಿ. ಒಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರ ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಹುಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಜಜ್ಜಿ ಕೊಂದು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಮೌನಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಮರಿ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ರಾಗಾಲಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹುಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಾಗೂ ಘರ್ವಾಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಿರುಕುಗಳ ನಡುವೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹಾಳು ಬಿದ್ದ ಕೋಟೆ, ಕಟ್ಟಡ, ಕುರುಚಲು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಸಿಲೋನ್, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Blue Rock-Thrush
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Monticola solitarius
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Muscicapidae
Subfamily
Tribe
Genus Monticola
Species M. solitarius