ಪಾಚಿಬೆನ್ನಿನ ಪಿಪಿಳೀಕ | Oriental Tree Pipit


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಪಾಚಿಬೆನ್ನಿನ ಪಿಪಿಳೀಕ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Oriental Tree Pipit
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Anthus hodgsoni
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Motacillidae
Subfamily
Tribe
Genus Anthus
Species A. hodgsoni