ನೆತ್ತರುಗಲ್ಲದ ನೊಣಹಿಡುಕ | Red-throated Flycatcher


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ನೆತ್ತರುಗಲ್ಲದ ನೊಣಹಿಡುಕ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ, ಕುರುಚಲು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರದ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಓರೆ ಮಾಡಿ ನೆಲವನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ, ಹರಿದಾಡುವ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡಕೂಡಲೆ ನೆಲಕ್ಕೆರಗಿ ಹುಳು ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಕುಳಿತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಕೀರಲು ದನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ ಚಿಟ್ ಎಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಕೂಗುತ್ತದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಲ ನಿಮಿರಿಸುತ್ತಾ ಅತ್ತಿತ್ತ ನೋಡುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹುಳು ಹುಪ್ಪಟೆ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಪೊಟ್ಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು, ಪುಕ್ಕ,ಹತ್ತಿ ಮೊದಲಾದುದುವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Red-throated Flycatcher
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Ficedula parva
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Muscicapidae
Subfamily
Tribe
Genus Ficedula
Species F. parva