ನೀಲಿತಲೆಯ ಬಂಡೆಸಿಳ್ಳಾರ | Blue-headed Rock-Thrush


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ನೀಲಿ ತಲೆಯ ಬಂಡೆಸಿಳ್ಳಾರ, ನೀಲಿ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಗುಟುರ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ ಪಿಕಳಾರ ಗಾತ್ರದ ಹಕ್ಕಿ, ತಲೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಕೆಯ ಅಂಚು ಪಚ್ಚೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ, ಬೆನ್ನು ಬಾಲ ಕಂದುಗಪ್ಪು, ಎದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣ, ಹಾರುವಾಗ ಬಿಳಿಯ ಪಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಅಡಿಯಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರ ಅಡಿಗಳವರೆಗಿನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಡುಹಕ್ಕಿ ಮರಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಿಳ್ಳಿನ ರಾಗಾಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿನ ಕೀಟಗಳು
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಮಾಡಿ ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಡೊಗರುಗಳು, ಬಂಡೆಗಳ ಬಿರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿಲೋನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತ ಉಪ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೋಡಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Blue-headed Rock-Thrush
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Monticola cinclorhynchus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Muscicapidae
Subfamily
Tribe
Genus Monticola
Species M. cinclorhynchus