ನೀಲಕಂಠ | Indian Roller

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ನೀಲಕಂಠ , ದಾಸ ಮಗರೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ ಪಾರಿವಾಳ ಗಾತ್ರದ ಹಕ್ಕಿ. ಹೊಳೆಯುವ ನೇರಳೆ, ನೀಲಿ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಲವಾದ ಕಪ್ಪು ಕೊಕ್ಕು ಹಾರುವಾಗ ರೆಕ್ಕೆಯ ನೀಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಉತ್ತ ಹೊಲಗಳ ಬಳಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹಾರಿದಲ್ಲಿಗೇ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕೊಂಬೆಗೆ ಬಡಿದು ಕೊಂದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತ ಹಾರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರಿ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ತೆಳು ಕುರುಚಲು ಹಾಗು ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ತಂತಿಗಳ ಮೆಲೋ, ಮರಗಳ ತುತ್ತ ತುದಿಯ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲೋ ಕುಳಿತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುಳುಗಳೋ, ಕಪ್ಪೆ, ಹಾವುರಾಣಿಗಳೋ ಕಂಡೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎರಗಿ ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಮಾರ್ಚ್ ನಿಂದ ಜುಲೈವರೆಗೂ ಮರದ ಪೊಟ್ಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಳುಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬಟ್ಟೆ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾಗಳಲ್ಲಿವೆ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Indian Roller
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Coracias benghalensis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order coraciiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species