ನವರಂಗ | Indian Pitta


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ನವರಂಗ, ಹನಾಲು ಗುಬ್ಬಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ ಮೈನಾ ಗಾತ್ರದ ಹಕ್ಕಿ. ಹಳದಿ ಎದೆ, ನೀಲಿ ಪಟ್ಟೆಗಳ ಹಸುರು ರೆಕ್ಕೆ, ಬಾಲದ ಕೆಳಗೆ ರಕ್ತಗೆಂಪು ಬಣ್ಣ. ಹಾರುವಾಗ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಗೋಲಾಕಾರದ ದೇಹ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ.
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಈ ಹಕ್ಕಿ ದಟ್ಟ ಮರಗಳಿರುವೆಡೆ ತಂಪಾದ ಹನಾಲುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರುವುದು ಅಪರೂಪ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೆಲದಮೇಲೆ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಚೋಟುದ್ದದ ಬಾಲವನ್ನು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಕುಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ವೀಟ್ವೀ ಏಂದು ಮೆಲುದನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ನೆಲ ಕೆದಕುತ್ತಾ, ತರಗೆಲೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಾಕುತ್ತಾ ಹುಳು ಹುಪ್ಪಟೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಗೂಡು ಮಾಡುವುದು ಬಹು ಅಪರೂಪ. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇ ಇಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಹುಲ್ಲನ್ನೂ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳ ಕವೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಟ್ಟಲು ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಸಿಲೋನ್.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Indian Pitta
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Pitta brachyura
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Pittidae
Subfamily
Tribe
Genus Pitta
Species P. brachyura