ದೊಡ್ಡ ನೀರುಕಾಗೆ | Great Cormorant


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ನೀರುಕಾಗೆ , ಬಿಳಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೀರುಕಾಗೆ.
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ ಕಾಗೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹದ್ದಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಹಕ್ಕಿ. ಬಾಲದ ಪುಕ್ಕಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆನ್ನೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಬಳಿ ಬಿಳಿಯ ಪುಕ್ಕಗಳಿರುತ್ತವೆ. ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟೆ ಹಾರುವಾಗ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ.
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತ ಪಕ್ಷಿ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ನೀರಿನ ಹಕ್ಕಿಯಾದರೂ ಇದರ ಪುಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಜಲನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಬಂಡೆಗಳಮೇಲೆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಒದ್ದೆ ಆರಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಮೀನು ಮೊದಲಾದ ಜಲಚರಗಳು
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜುಲೈಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ನದಿಗಳ ಪಕ್ಕದ ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆಗಳೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಆಸುಪಾಸಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Great Cormorant
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Phalacrocorax carbo
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Pelecaniformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species