ದೊಡ್ಡಚುಕ್ಕೆಯ ಗಿಡುಗ | Greater Spotted Eagle


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ದೊಡ್ಡಚುಕ್ಕೆಯ ಗಿಡುಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Kiran Poonacha
Common English Name Greater Spotted Eagle
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Aquila clanga
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Falconiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species