ತುರಾಯಿ ಪನ್ನಗಾರಿ | Crested Serpent-Eagle


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ತುರಾಯಿ ಪನ್ನಗಾರಿ, ಹಾವು ಗಿಡುಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾರುವಾಗ ಚೀರಿದಂತೆ ಕಿರುಚುತ್ತದೆ. ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮರಗಳಿರುವೆಡೆ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳಿರುವೆಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಅನೇಕ ಉಪಜಾತಿಗಳಿವೆ
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹಾವು, ಕಪ್ಪೆ, ಓತಿಕ್ಯಾತ, ಇಲಿ ಮೊದಲಾದವು
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಡಿಸೆಂಬರಿನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಹಳ್ಳ ಹೊಳೆಗಳ ಪಕ್ಕದ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Crested Serpent-Eagle
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Spilornis cheela
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Falconiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species