ತಂತಿಬಾಲದ ಕವಲುತೋಕೆ | Wire-tailed Swallow


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ತಂತಿಬಾಲದ ಕವಲುತೋಕೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Wire-tailed Swallow
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Hirundo smithii
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Hirundinidae
Subfamily
Tribe
Genus Hirundo
Species H. smithii