ಚಿಟ್ಟುಮಡಿವಾಳ | Indian Robin


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಚಿಟ್ಟುಮಡಿವಾಳ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇದು ಬಯಲುಸೀಮೆ ಮತ್ತು ಅರೆಮಲೆನಾಡಿನ ಹಕ್ಕಿ. ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ತುಂಬಾ ನಿರ್ಭೀತಿಯ ಹಕ್ಕಿ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹುಳು ಹುಪ್ಪಟೆಗಳು
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ, ಜುಲೈವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ರಾಶಿಗಳ ಬಿರುಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ತರಗಲೆಗಳಿಂದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಬರ್ಮಾ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Indian Robin
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Saxicoloides fulicata
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Muscicapidae
Subfamily
Tribe
Genus Saxicoloides
Species S. fulicatus