ಚಾತಕಪಕ್ಷಿ | Pied Crested Cuckoo


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಚಾತಕಪಕ್ಷಿ, ಚೊಟ್ಟಿ ಕೋಗಿಲೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮಳೆಗಾಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇವುಗಳ ಆಗಮನ ದಟ್ಟ ಮರಗಳಿರುವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅಟ್ಟಾಡುತ್ತಾ ಪ್ಯೂ ಪೀ ಪ್ಯೂ ಪೀ ಎಂದು ಮಾಡುವ ಸದ್ದಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಪಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಕಂಬಳಿ ಹುಳುಗಳನ್ನೂ, ಮರಗಳೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಇತರೆಲ್ಲಾ ಕೀಟಗಳನ್ನೂ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಜಾತಿಯಂತೆ ಬೇರೆ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತವೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Pied Crested Cuckoo
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Clamator jacobinus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Cuculiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species