ಕೆಂಬೂತ | Greater Coucal


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಂಬೂತ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲದಮೇಲೆ ಪೊದೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನುಸಿದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕೋಗಿಲೆ ಜಾತಿಗೇ ಸೇರಿದರೂ ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿಯಲ್ಲದ ಹಕ್ಕಿ. ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ, ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಹಾರಾನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾರುವಾಗ ಯರ್ರಾಬಿರ್ರಿ ಹಾರುತ್ತದೆ. ಊಪ್ ಊಪ್ ಎಂದು ಶಂಖ ಊದಿದಂತೆ ಕೂಗುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಇದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ. ಹಾವಿನ ಮರಿ, ಹಲ್ಲಿ, ಹಕ್ಕಿಮರಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿನ್ನುತದೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Greater Coucal
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Centropus sinensis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Cuculiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species