ಕೆಂಪು ರಾಟವಾಳ | Red Munia, Red Avadavat,

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಂಪು ರಾಟವಾಳ, ಕೆಮ್ಮುನಿಯ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಕೀಟ, ಹುಲ್ಲಿನ ಬೀಜ, ಧಾನ್ಯ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದ ಜೊಂಡು, ಎತ್ತರದ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲಾಕಾರದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತನಕ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Red Munia, Red Avadavat,
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Amandava amandava
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Estrildidae
Subfamily
Tribe
Genus Amandava
Species A. amandava