ಕೆಂಪುಪೃಷ್ಠದ ಕವಲುತೋಕೆ | Red-rumped Swallow


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಂಪುಪೃಷ್ಠದ ಕವಲುತೋಕೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Red-rumped Swallow
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Hirundo daurica
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Hirundinidae
Subfamily
Tribe
Genus Cecropis
Species C. daurica