ಕವಲುತೋಕೆ | Common Swallow


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕವಲುತೋಕೆ, ಅಂಬರಗುಬ್ಬಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆರೆ, ಹೊಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಸಾಧ್ಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಮಾರುತಗಳು ಮೇನಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇವು ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಅಗಾಧ ಗುಂಪುಗಳು ಸಂಜೆಹಾಗುತ್ತಲೂ ಹುಣಸೆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ದೂರ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಕೆಲವು ದೂರ ತೇಲುತ್ತಾ ಹಾರುವುದು ಇವು ಹಾರುವ ವೈಖರಿ. ಹಾರಾಡುವಾಗ ಚಿರೀಮ್ ಚಿರೀಮ್ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹಾರಾಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪೆ ಬಾಯಿಯಂತೆ ಅಗಲವಾದ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಾದರೂ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲೂ ಹಲವು ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬರ್ಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Common Swallow
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Hirundo rustica
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Hirundinidae
Subfamily
Tribe
Genus Hirundo
Species H. rustica