ಕರಿಎದೆಯ ಲಾವುಗೆ | Rain Quail


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕರಿಎದೆಯ ಲಾವುಗೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Rain Quail
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Coturnix coromandelica
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Galliformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species