ಎರ್ಲಡ್ಡು | Great Indian Bustard


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಎರ್ಲಡ್ಡು
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Great Indian Bustard
Conservation Status Threatened
Scientific Classification
Scientfic Name Ardeotis nigriceps
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Gruiformes
Superfamily
Family Otididae
Subfamily
Tribe
Genus Ardeotis
Species A. nigriceps